HΡΑΚΛΕΙΟ. Με έξι  είδη ψαριών το πρόγραμμα Diversify έρχεται να δώσει νέα ώθηση σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Κρήτη, έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Diversify (7FP-KBBE-603121), που στόχο έχει τη «Βελτίωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας με την άρση των περιοριστικών παραγόντων  για την παραγωγή νέων/αναδυόμενων ειδών, την παραγωγή νέων προϊόντων και την πρόσβαση σε νέες αγορές». 

Το  πρόγραμμα συντονίζεται από τον Δρ. Κωνσταντίνο Μυλωνά, διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκατομμύρια ευρώ και θα διαρκέσει 5 χρόνια. 

Το Diversify είναι ίσως το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουν 38 εταίροι από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ, Νορβηγίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Δανίας και Ουγγαρίας. 

Οι εταίροι είναι κυρίως ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και οχτώ παραγωγικές εταιρείες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, δύο εταιρείες ιχθυοτροφών, πέντε επαγγελματικές οργανώσεις παραγωγών και εταιρειών επεξεργασίας ιχθυηρών, και μία μη κερδοσκοπική οργάνωση καταναλωτών.  Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν, εκτός από το ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ / που συντονίζει το πρόγραμμα, τρεις εταιρείες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας (Φόρκυς Α.Ε., Αργοσαρωνικός Α.Ε. και Ε. Γείτονας Α.Ε.), μία εταιρεία παραγωγής ιχθυοτροφών  (Ίριδα Α.Ε.) και μία εταιρεία μελετών αγοράς (Hellenic Research House).

Το πρόγραμμα Diversify έχει εντοπίσει μερικά νέα/αναδυόμενα είδη ψαριών με πολύ καλές προοπτικές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας.  Αυτά τα είδη έχουν γρήγορο ρυθμό αύξησης ή έχουν μεγάλο μέγεθος και δίνουν επίσης τη δυνατότητα παραγωγής διαφόρων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προμηθεύοντας έτσι τον Ευρωπαίο καταναλωτή με μια μεγάλη γκάμα ψαριών και προϊόντων. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στα είδη: κρανιός (Argyrosomus regius) και μαγιάτικο (Seriola dumerili) για εκτροφή σε ιχθυοκλωβούς σε θαλάσσια ζεστά νερά, βλάχος (Polyprion americanus) για ζεστά και ημι-κρύα θαλάσσια νερά σε ιχθυοκλωβούς, ιππόγλωσσος του Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus) για κρύα θαλάσσια νερά, κέφαλος (Mugil cephalus) για εκτατική εκτροφή σε χωμάτινες τάφρους και λιμνοθάλασσες, και τo ποταμολάβρακο (Sanders lucioperca) για εντατική εκτροφή σε συστήματα ανακύκλωσης με γλυκό νερό.  Αυτά τα έξι είδη επιλέχθηκαν με γνώμονα τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά και την οικονομική τους προοπτική και με στόχο να καλυφθεί ολόκληρη η γεωγραφική έκταση της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας διαφορετικά είδη ιχθυοκαλλιέργειας. 

Σε συνεργασία μ΄ ένα σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, το πρόγραμμα θα χτίσει πάνω στις βάσεις που έχουν φτιαχτεί από πρόσφατα εθνικά προγράμματα για τη διαφοροποίηση της παραγωγής στην ιχθυοκαλλιέργεια, με στόχο την υπέρβαση των περιοριστικών παραγόντων στην παραγωγή τους.  Ο συνδυασμός ερευνών στους τομείς της βιολογίας, τεχνολογίας και κοινωνικο-οικονομικών, που σχεδιάστηκε στο Diversify αναμένεται να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση της βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας και να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων και στη δημιουργία νέων αγορών.

Το ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ εκτός από τον συντονιστικό ρόλο που έχει, συμμετέχει σε δράσεις σχετικές σ΄ όλα τα νέα / αναδυόμενα είδη ψαριών που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα και θα πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις στους τομείς της αναπαραγωγής και γενετικής, διατροφής, νυμφικής εκτροφής, πάχυνσης σε ιχθυοκλωβούς, ιχθυοπαθολογίας και ποιότητας τελικού προϊόντος.  Γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός του για τα 5 χρόνια του Diversify είναι ο μεγαλύτερος απ’ όλους τους εταίρους και ανέρχεται σε 1,65 εκατομμύρια ευρώ .

Η επιλογή του ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ ως συντονιστή του προγράμματος είναι αποτέλεσμα του σημαντικού ρόλου που έχει διαδραματίσει σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια στην έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη σειρά επιτυχιών του ινστιτούτου στην προσέλκυση / κατοχύρωση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της γενετικής και γονιδιωματικής, βιοποικιλότητας, διαχείρισης οικοσυστημάτων, κ.ά.

Το πρόγραμμα Diversify χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος “diversify-eu.weebly.com”.